Vad jag erbjuder

Psykosocialhandledning 

Jag erbjuder handledning till olika yrkesprofessioner som i sitt uppdrag möter människor i mer eller mindre utsatta situationer. Detta i syfte att öka förståelsen samt upptäcka olika handlingsalternativ. Du får möjlighet att bearbeta dina egna känslor och reflektera över din insats. Handledning är också ett stöd i att förebygga stress och utmattning. 

Jag kombinerar mitt handledarskap med coaching och specialpedagogik. Vi ses kontinuerligt en gång per månad vanligtvis under 1-3 år.

Chef & Ledarskapscoaching

Ledarskap är modet att låta andra och dig själv växa.

 

Jag erbjuder chef/ledarskaps coaching för att du ska nå din fulla potential som ledare/chef. Du får förberedelse inför möten med mångfald, svårförståeliga beteenden och olika grupprocesser. Jag ger dig kunskap om NPF, neuropsykiatriska funktionshinder, ex ADHD och Autismpektrumtillstånd, hur det kan påverka och hur du kan hjälpa och stödja.

Jag ger dig också verktyg att skapa effektiva team, hur du på bästa sätt kan bemöta och agera för att komma framåt. Skuggning och observation kan erbjudas.

Förskola & Skola

Stök i grupper, svårförståeliga beteenden, springer ni på akuta utryckningar?

För förskole- och skolpersonal samt elevhälsoteam erbjuder jag handledning, konsultation och coaching. 

Här får ni hjälp med att förstå och bemöta olika problemskapande beteende vilket inkluderar neuropsykiatriska funktionshinder - ADHD, autismspektrumtillstånd, ADD (ADHD utan hyperaktivitet). 

I handledning tar du eller gruppen upp någon frågeställning i syfte att öka förståelse, hitta handlingsalternativ och verktyg. Du får också möjlighet att bearbeta dina egna känslor och reflektera över din insats.  Handledning är också ett stöd i att främja och förebygga stress och utmattning. Vi träffas kontinuerligt enskilt eller i grupp, vanligtvis under 1-3 år.

I konsultation arbetar vi med frågeställningar kring barn/elev, grupp eller ungdom. Ni kan även få stöd i föräldrasamverkan. Jag erbjuder också observation i grupp, för enskilt barn eller ungdom. Ni kontaktar mig efter behov.

Jag coachar inom pedagogiskt ledarskap och erbjuder ledarskap/chefs coaching. Här kan jag observera och skugga dig.

Inom förskola och skola utveckling ger jag stöd i att identifiera utvecklingsområden. Jag utformar och leder workshops samt genomför längre insatser. 

Om ni är osäkra på vad som passar just er så är det bara att ni hör av er så kan vi komma fram till den bästa lösningen, för just er.