top of page

Vad jag erbjuder

Specialpedagogiska tjänster till förskola & skola

 

Saknar ni tillgång till specialpedagog eller har behov av mer specialpedagogisk kompetens?

Jag erbjuder kortare eller längre insatser efter ert behov. 

 

Stök i grupper, svårförståeliga beteenden, springer ni på akuta utryckningar?

Till förskole- och skolpersonal samt elevhälsoteam erbjuder jag handledning, konsultation och coaching. 

Här får ni hjälp med att förstå och bemöta olika problemskapande beteende samt NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  - ex. adhd och autismspektrumtillstånd. 

Främjande och förebyggande arbete 

Jag stödjer er i att utveckla arbetet inom barn och elevhälsa mot att främst arbeta främjande och förebyggande. I samverkan med er kartlägger och analyserar vi er verksamhets specifika behov. Vi utformar mål och plan för insatser, genomförande och avstämningar. I detta ingår även att skapa god samverkan inom elevhälsoteamet och hållbara rutiner i det gemensamma elevhälsa arbetet. 

Pedagogisk utredning och övrig dokumentering

Jag genomför pedagogiska utredningar, utformar åtgärdsprogram och  ansökan av tilläggsbelopp.

Jag coachar inom pedagogiskt ledarskap. Här kan jag observera och skugga dig.

Konsultation

I konsultation arbetar vi med frågeställningar kring barn/elev, grupp eller ungdom. Ni kan även få stöd i föräldrasamverkan. Jag erbjuder också observation i grupp, för enskilt barn eller ungdom. Ni kontaktar mig efter behov.

Handledning i psykosocialt arbete 

I handledning tar du eller gruppen upp någon frågeställning i syfte att öka förståelse, hitta handlingsalternativ och verktyg. Du får också möjlighet att bearbeta dina egna känslor och reflektera över din insats. Handledning är också ett stöd i att främja och förebygga stress och utmattning. Vi träffas kontinuerligt enskilt eller i grupp, vanligtvis under 1-3 år.

Chef & Ledarskapscoaching

Ledarskap är inte alltid så lätt och du kan hamna i olika dilemman som påverkar dig i ditt arbete. Kanske kommer ni inte framåt, uppstår svårhanterliga situationer i grupper eller mellan dig i samverkan med medarbetare? Kanske upplever du att tiden inte räcker till och känsla av otillräcklighet? Här kan du ta upp någon frågeställning som vi undersöker i syfte att öka förståelse, hitta handlingsalternativ och verktyg. Du får också möjlighet att bearbeta dina egna känslor och reflektera över din insats. Skuggning och observation kan erbjudas.

bottom of page