Om mig

Jag har sedan 1983, då jag började som pedagog, arbetat med barn och ungdom från 1 år till 23 år inom olika verksamhetsformer. Jag har mestadels arbetat i socioekonomiskt utsatta områden och mött barn, ungdom och vuxna inte endast utifrån olika svårigheter utan även i glädje.  

 

Under tolv år arbetade jag på en central spetskompetensavdelning med handledning mot personal inom förskola, grund och gymnasieskola. 

 

Jag har handlett och coachat inom ett flertal områden såsom:

 • Personal som hamnat i komplicerade situationer

 • Personal som behöver utveckla samverkan och skapa samsyn

 • Särskola/träningsskola samt korttidsboenden för barn och ungdom

 • Elevhälsoteam, speciallärare och specialpedagoger samt resursstöd inom förskola och skola

 

 

Jag har erfarenhet och kompetens inom olika problemskapande beteenden vilket inkluderar områden som ADHD, autismspektrumtillstånd, ADD (ADHD utan hyperaktivitet). 

 

Jag har också fått i uppdrag att utveckla elevhälsa och dess organisation utifrån kritiska situationer. 

Jag arbetar även med frågor kring föräldraskap. Inte så enkelt när beteenden blir svåra att förstå, hantera, leder till konflikter och stor oro.

 

Mitt bemötande kännetecknas av värme, humor, lyhördhet, jag lyssnar in och utmanar.

Utbildning
 • Psykosocial handledning och konsultation på eklektisk grund, 45 hp, Institutet för handledning och konsultation, Uppsala universitet.

 • Examinerad Specialpedagog, inriktning komplicerad inlärningssituation.  Lärarhögskolan i Stockholm

 • Diplomerad Coach, Kvalitetssäkrad enligt ICF, International Coach Federation

 • ACT- Acceptance and commitment therapy- hantera stress och främja hälsa

 • ICDP-International Child Development Programme, Vägledande samspel

 • Jag kan metoden, lösningsfokuserade samtal, Reteaming, Ben Furman

 • Interkulturella perspektiv, forskningscirkel Mälardalens högskola

 • Tejping, som Gestaltande metod i handledning

 • Ledningsverksamhet i nya organisationsformer, Mälardalens högskola

 • Arbetsledarutbildning, Lärarhögskolan i Stockholm

 • Innehar lärarlegitimation

Sekretess & Etik

Det som sker mellan dig och mig förs inte vidare.

Du har eget ansvar för dina handlingar efter att vi träffats.

Behov av annat eller kompletterande stöd hänvisas till annan aktör.

Studerade & ungdomspris för dig mellan 18–23 år .

Barn och ungdom mellan 15–17 år behöver vårdnadshavares tillstånd att gå till mig.

Tjänsterna är kvalitetssäkrade genom medlemskap i:

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

 

Skolhandledarföreningen

Diplomerad coach enligt etiska regler inom International Coach Federation