top of page

Om mig

Jag har sedan 1983, då jag började som pedagog, arbetat med barn och ungdom från1till 23 år inom olika verksamhetsformer. Jag har arbetat mycket i socioekonomiskt utsatta områden och mött barn, ungdom och vuxna inte endast utifrån olika svårigheter utan även i glädje.  

Jag har lång erfarenhet av olika frågeställningar och dilemman utifrån arbete på en central spetskompetens enhet och i egen regi med stöd till pedagoger inom förskola, grund och gymnasieskola. 

 

Jag har handlett och coachat inom ett flertal områden såsom:

- Arbetslag/team som hamnat i komplicerade situationer och inom  personliga yrkesrelaterade dilemman

- Arbetslag/team som behöver utveckla samverkan och skapa samsyn

- Särskola/träningsskola samt korttidsboenden för barn och ungdom

- Elevhälsoteam, speciallärare och specialpedagoger samt resursstöd inom förskola och skola

- Yrkesutveckling och utmaningar inom chef/ledarskap 

- Pedagogiskt ledarskap

- Föräldraskap

- Frågor och funderingar som du som ungdom kan stå i

Mitt bemötande kännetecknas av värme, humor, lyhördhet, jag lyssnar in och utmanar.

Utbildning
 • Psykosocial handledning och konsultation på eklektisk grund, 45 hp, Institutet för handledning och konsultation, Uppsala universitet.

 • Examinerad Specialpedagog, inriktning komplicerad inlärningssituation. Lärarhögskolan i Stockholm

 • Diplomerad Coach, Kvalitetssäkrad enligt ICF, International Coach Federation

 • ACT- Acceptance and commitment therapy- hantera stress och främja hälsa

 • ICDP- International Child Development Programme, Vägledande samspel

 • TMO- Traumabaserad omsorg, vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

 • Jag kan metoden, lösningsfokuserade samtal, Reteaming, Ben Furman

 • Interkulturella perspektiv, forskningscirkel Mälardalens högskola

 • Tejping, som Gestaltande metod i handledning

 • Ledningsverksamhet i nya organisationsformer, Mälardalens högskola

 • Arbetsledarutbildning, Lärarhögskolan i Stockholm

 • Innehar lärarlegitimation

Sekretess & Etik

Det som sker mellan dig och mig förs inte vidare.

Du har eget ansvar för dina handlingar efter att vi träffats.

Behov av annat eller kompletterande stöd hänvisas till annan aktör.

Studerade & ungdomspris för dig mellan 18–23 år .

Barn och ungdom mellan 15–17 år behöver vårdnadshavares tillstånd att gå till mig.

Tjänsterna är kvalitetssäkrade genom medlemskap i:

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

 

Skolhandledarföreningen

Diplomerad coach enligt etiska regler inom International Coach Federation

bottom of page