top of page

Vad jag erbjuder

Föräldracoaching

Känner du att föräldraskapet mest består av konflikter och oro eller att du börjar tappa kontrollen?

Jag erbjuder föräldracoaching så att du kan hitta tillbaka till en lugnare vardag. Tillsammans så undersöker vi vad som händer och jag ger dig verktygen att hantera. Jag erbjuder även hembesök, observation och samtal med barnet/ungdomen. Jag har stor erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) såsom t.ex. adhd och autismspektrumtillstånd som jag kan ge stöd i om det är aktuellt.

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just din familj. Vi kan även ha telefonkontakt eller ses digitalt.

Du kan också få stöd i förskole och skolrelaterade specialpedagogiska frågor som berör ditt barn/undgom.

Coachande samtalsstöd

Ibland kan det vara skönt att ha någon utomstående att prata med.

Jag erbjuder coachande samtalsstöd för dig som vill samtala kring din framtid eller ditt dagsläge, jobbtankar, kompisar, föräldrar, skola, tankar kring dig själv eller känsla av press. Kanske vill du förändra eller få känna att det är ok att vara den just du är. 

Upptäcker vi behov av annat eller kompletterande stöd så hänvisas till annan aktör

Studerade & ungdomspris för dig mellan 18-23 år 

bottom of page